Sydämen systolisen vajaatoiminnan yleisyys

Lähes 3000 peräkkäisen sydämen vajaatointaa poteneen ejektiofraktiot jakautuivat seuraavasti; < 0,40: 57%, 0.40-0.49:18% ja yli 0.50: 24%, joten 45 %:lla voitiin sanoa olevan diastolinen vajaatoiminta. Sen puolesta puhuivat korkea ikä, naissukupuoli, lihavuus ja läppävika. Ennuste oli parempi kuin systolisessa vajaatoiminnassa. ACE-estäjiä käyttettiin usein diastolisessa vajaatoiminnassa, jossa se paransi elämänlaatua.

Samanlaiset tulokset saaatiin aikoinaan Helsingin vanhustutkimuksessakin.

Philbin EF ym Am J Med 2000;109:605-13