Hiusanalyysit epäluotettavia

Uusi vuosi on taas hyvässä vauhdissa ja mielenkiintoisia tutkimustuloksia suorastaan vilisee.

Amerikassa selvitettiin hiuksista tehtyjen kemiallisten analyysien luotettavuutta ja se osoittautui heikoksi. Näitä analyyseja on Suomessakin markkinoitu esim. puutostilojen diagnosointiin. Sama hiusnäyte lähetettiin 6 laboratorioon jotka tekevät 90 % analyyseistä USA;ssa. Tulokset ja viitearvot vaihtelivat kovasti laboratorioiden välilä, samoin tulosten perusteella annetut ohjeet.

Tutkijoiden mukaan hiusanalyysejä ei kannata käyttää puutostilojen, tai esim. ympäristön myrkkyaltistusten diagnostiikassa.

Seidel ym. JAMA 2001, January 3, ss. 67-72 http://www.ama-assn.org/