Diastolinen vajaatoiminta - yleistyy ikääntyessä

30-50 sydämen vajaatoiminnasta arvioidaan olevan sellaista, jossa vasemman kammion pumppausvoima ei ole vähentynyt (systolinen vajaatoiminta)vaan kyse on kammion seinämän relaksaatiohäiriöstä, jäykkyydestä, sydämen lepovaiheen aikana (diastolinen vajaatoiminta). Käytännössä kaikki sydämen vajaatoimintatutkimukset ovat olleet systolista vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja niinpä diastolisen vajaatoiminnan paras hoito on epäselvää. Onpa joskus jopa epäilty diastolisen vajaatoiminnan olemassaoloakin.

Diastolisen vajaatoiminnan riskitekijöitä ovat mm. kohonnut verenpaine ja diabetes ja sen esiintyminen todennäköisesti yleistyy väestön ikääntyessä. Verenpaineen asianmukainen hoito on tämänkin vajaatoimintamuodon parasta ehkäisyä. Hoitotutkimuksia mm. AII-antagonistilääkkeillä on paraikaa menossa myös diastolista vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

N Engl J Med 2001;344:17-22 http://www.nejm.org