Alzheimerin taudin riskigeenejä kartoitetaan

Yhä suuremmaksi on noussut kiinnostus Alzheimerin taudin ja kardiovaskulaaristen sairauksien mahdollisista yhteisistä risketekiköistä ja altistavista geeneistä.

suomalaiset kollegat tutkivat näitä Vantaan yli 85-vuotiailla. Ei löytynbyt eroja lipoproteiinireseptoriproteiini-(LRP)m lipoproteiinilipaasi- (LPL) tai ACE-geeneissä.

Myllykangas L ym. Neuroscience letters 292:195-8, 2000