Banaanikärpäsen elinikää pidentävä geeni löytyi

Jonkinlaiseen gerontologisen perustutkimuksen läpimurtoon päättyi vuosi 2000.

Banaanikärpäsestä löytyi geeni, jonka muutos pidensi hyönteisen keskimääräistä elinikää 37 päivästä 70 päivään ja vielä siten, että normaalit toiminnat säilyivät hyvinä.

Geeni säätelee Krebsin syklyksen välituotteiden siirtymisiä solumembraanien läpi ja siis säätelee jollain tavoin intermediääristä aineenvaihduntaa. Kärpäsellä näitä on suolistossa ja rasvan varastoimisorgaaneissa.

Tutkijat nimesivät geenin Indyksi (I'm not dead yet) ja se on tietääkseni toinen geeni, jonka muutoksella ylipäänsä elinikää voi pidentää. Ensimmäinen metuselah v 1998, mutta sen funktio on epäselvä.

Indy hidastaa aineenvaihuntaa ja saa aikaan muutokset, jotka gerontologisesti vastaavat kalorien rajoitusta.

Jokohan nyt löytyi mahdollisuus ehkäistä lihavuutta ja pidentää kärpästen toimintakykyistä elinikää.

(Rogina B ym. Science 290:2137-40, 2000 (Dec 15)) (<strong>RT</strong>)