Ravitsemustilan arviointi MNA

MNA (Mini nutritional assessment) on ravitsemustilan arviointiin tarkoitettu kysymyssarja, jota voidaan käyttää ikääntyneiden (yli 65 vuotta) henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arvioinnissa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kotona asuvilla ikäihmisillä virheravitsemus on harvinaisempaa kuin laitoksissa asuvilla. Sairaudet heikentävät ruokahalua ja myös kykyä pureskella tai niellä ruokaa. Niinpä ikäihmisten virheravitsemus yleistyy sairaaloissa ja vuodeosastoilla. Seurauksena on helposti noidankehä, jossa virheravitsemus puolestaan hidastaa sairauksista toipumista.

Kysymysten avulla on mahdollista löytää ne ikääntyneet, joiden riski aliravitsemukselle on kasvanut. Ravitsemukseen voidaan silloin kiinnittää erityistä huomiota ja mahdollisesti täydentää ruokavaliota kliinisillä ravintovalmisteilla.

MNA koostuu seulonta- ja arviointiosuudesta. Jos tutkittava henkilö saa seulonnassa korkean pistemäärän (12 pistettä tai enemmän), ei arviointia tarvitse jatkaa. Muussa tapauksessa vastataan kaikkiin kysymyksiin. Ohessa on painoindeksitaulukko, jota tarvitaan, kun vastataan kysymykseen F.

Lomakkeen yläreunaan kirjoitetaan nimi, sukupuoli ja ikä sekä pituus (cm) ja paino (kg) painoindeksin laskemista varten. Pituus voidaan arvioida myös käyttämällä polvi-kantapäämittaa.

Seulonta

A. Ravinnonsaanti

Asukkaalta voi kysyä esimerkiksi

 • Oletteko syöneet vähemmän kuin tavallisesti viimeisen kolmen kuukauden aikana?
 • Jos hän vastaa kyllä, voi tiedustella, johtuuko se huonosta ruokahalusta, pureskelu- tai nielemisongelmista
 • Jos vastaus on kyllä, voi kysyä, onko asukas syönyt vain vähän vähemmän vai paljon vähemmän kuin aikaisemmin.

B. Painonpudotus

Asukkaalta voi kysyä esimerkiksi

 • Onko painonne pudonnut viimeisen kolmen kuukauden aikana?
 • Tuntuvatko vaatteenne väljemmiltä kuin aikaisemmin?
 • Mitä arvelette, paljonko painonne on pudonnut?

C. Liikkuminen

Asukkaalta tai hoitavalta henkilökunnalta voi kysyä esimerkiksi

 • Pystyttekö nousemaan itse vuoteesta/tuolista?
 • Pystyttekö liikkumaan ulkona?

D. Sairaus tai stressi

Asukkaalta tai hoitavalta henkilökunnalta voi kysyä esimerkiksi

 • Oletteko voinut huonosti viime aikoina
 • Oletteko muuttanut viime aikoina
 • Oletteko kokenut menetyksen, esimerkiksi läheisen kuoleman lähimenneisyydessä

E. Neuropsykologiset ongelmat

 • Hoitava henkilökunta vastaa tähän kysymykseen, jos asukkaalla on ongelmia
 • Jos asukas on selvästi sekava, on jäljellä olevien kysymysten vastaukset tarkistettava hoitajilta

F. Painoindeksi

 • Painoindeksi lasketaan siten, että paino (kg) jaetaan pituuden neliöllä (m2). Tässä voidaan käyttää apuna valmiita taulukoita.
 • Tulos (0-3 pistettä) merkitään lomakkeeseen.

Pisteet lasketaan yhteen (maksimi 14 pistettä)

12 pistettä tai enemmän -> ei aliravitsemusriskiä, arviointia ei tarvitse jatkaa

11 pistettä tai vähemmän -> mahdollisesti aliravitsemusta, jatka arviointia

Seulontaosuuden kysymyksiin (A-F) vastaa asukas, jos se suinkin mahdollista. Arviointiosuuden kysymysten vastauksissa käytetään hoitajien arviointia tai asukkaasta muuten olevia tietoja.

Arviointi

G. Asuminen

Vastaus tähän kysymykseen on yleensä aivan selvä paitsi silloin, kun tutkittava on sairaalassa onnettomuuden tai akuutin sairauden vuoksi.

H. Lääkkeet

Lääkkeiden määrä tarkistetaan hoitavalta henkilökunnalta.

I. Painehaavaumat

Asukkaalta voi kysyä: Onko teillä haavoja iholla? tai tilanne tarkistetaan hoitavalta henkilökunnalta

J. Lämpimät ateriat

”Lämmin ateria” on tässä yhteydessä sellainen ateria, jonka yhteydessä ”istutaan pöydän ääreen” ja nautitaan koko ateria tai vähintään kahta ruokalajia, esimerkiksi kahvia/teetä ja voileipä/pulla.

K. Proteiinin saanti

Asukkaalta voi kysyä

 • Juotteko maitoa/piimää tai käytättekö muita maitovalmisteita kuten juustoa tai jogurttia päivittäin
 • Syöttekö kananmunia? Kuinka usein?
 • Syöttekö joko lihaa, kalaa tai kanaa päivittäin?

L. Hedelmät ja kasvikset

Asukkaalta voi kysyä

 • Syöttekö hedelmiä tai vihanneksia?
 • Kuinka monta kertaa päivässä (annosta) syötte hedelmiä tai vihanneksia

Yksi annos on keskikokoinen hedelmä (omena, banaani, appelsiini ym.), lasillinen tuoremehua tai annos vihanneksia aterian yhteydessä.

M. Nesteen saanti

Asukkaalta voi kysyä

 • Kuinka monta kupillista kahvia tai teetä juotte päivässä?
 • Kuinka monta lasillista maitoa, piimää, mehua tai kotikaljaa juotte päivässä?

N. Ruokailu

O. Oma arvio ravitsemustilasta

Kuinka hyvin ravituksi tunnette itsenne?

 • huonosti ravituksi
 • ei osaa vastata
 • ei ongelmia asian suhteen

Jos asukkaalla on dementia tai muuten vaikeuksia arvioida tilaansa, arvion tekee hoitohenkilökunta.

P. Terveydentila

Kuinka terveeksi tunnette itsenne?

 • ei yhtä terveeksi kuin muut samanikäiset
 • ei osaa vastata tai ei tiedä
 • yhtä terveeksi kuin muut samanikäiset
 • terveemmäksi kuin muut samanikäiset

Q. Olkavarren ympärysmitta

Mittausta varten tarvitaan mittanauha ja kynä, jolla voi tehdä merkinnän ihoon. Mittaus tehdään siitä kädestä, joka ei ole dominoiva (siis oikeakätisellä vasemmasta kädestä). Olkavarren keskikohta mitataan koukistetusta kädestä ja merkitään kynällä. Keskikohdasta mitataan ympärysmitta, kun käsi roikkuu vapaasti sivulla.

R. Säären ympärysmitta

Ikääntynyt voi istua tai seistä siten, että paino on molemmilla jaloilla. Säären ympärys mitataan säären paksuimmasta kohdalta paljaana olevasta jalasta. On hyvä mitata vielä hieman ylemmästä ja alemmasta kohdasta, jotta voi varmistua, että mittaustulos on säären paksuimmasta kohdasta.

Liitetiedostot

Tiedosto Koko Lisääjä Päiväys
Ravitsemustilan arviointilomake MNA.pdf 561.8 kt Raija Selivuo 18.2.2013 14.51