Nikamamurtuma uusii helposti

Nikamamurtumat ovat tavallisimpia osteoporoosiin liittyviä murtumia. Vaikka vain osa antaa oireita, ne voivat helposti rajoittaa toimintakykyä ja niiden olemassaolo liittyy myös muiden murtumien lisääntyneeseen riskiin. Tämän tutkimuksen mukaan nikamamurtuman olemassaolo merkitsee 5-kertaisesti lisääntynyttä riskiä saada uusi nikamamurtuma seuraavan vuoden kuluessa.

Lindsay ym. JAMA 2001;January 17, ss. 320-3 http://www.jama.com