Aivohalvausyksikön teho kyseenalaistui Göteborgissa

Stroke-unitien tehosta ja merkityksestä on kiistelty 20 vuotta ja vähitellen usko niiden vaikuttavuuteen on voittanut. Useimmat tutkimukset aiheesta on kuitenkin tehty all 75-vuotiailla potilailla ja siksi tulosten ulkoinen validiteetti ei aina ole ollut riittävän hyvä. Göteborgissa asiaa tutkittiin randomoidusti yli 70-vuotiailla eikä juuri mitään tehoa havaittu. Ainoaksi löyökseksi jäi se, että sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuolleisuus ja laitoshoidon tarve vähentyivät 3 kk:n seurannassa. Iäkkäiden potilaiden hoito tuppasi myös viivästymään.

Fagerberg B. Stroke 2000;31:2578-84