Alzheimerin taudin ehkäisy ja verenpaineen hoito

Yksi iäkkäillä tehdyn SYST-EUR-verenpainetutkimuksen mielenkiintoisia tuloksia oli se, että myös Alzheimerin tautia ilmaantui vähemmän verenpainelääkitystä saaneessa ryhmässä.Luvut olivat kuitenkin pieniä ja kysymyksiä on myös herättänyt se, ettei toisessa samantyyppisessä verenpainetutkimuksessa, SHEP-tutkimuksessa, todettu vastaavaa.

SHEP-tutkijat ovat pohtineet asiaa ja päätyneet siihen, että tutkimuksensa käytännön toteutus sellaisenaan sulki pois mahdollisuuden todeta kognitiivisen heikkenemisen estymistä hoitoryhmässä.

Verenpaineen hoidon merkitys Alzheimerin taudin kannalta on joka tapauksessa edelleenkin varmistamatta. Meneillään olevat tutkimukset, esim. SCOPE-tutkimus, antavat lähivuosina lisätietoa.

Di Bari ym. Amer J Epidemiol 2001;153:72-78 http://www.aje.oupjournals.org