Liikunta auttaa tulehdukseenkin?

Liikunta on monin tavoin hyödyllistä nuorilla ja vanhoilla. Liikuntaan näyttää liittyvän myös pienempi tulehdusaktiivisuus elimistössä yli 65-vuotiailla. Tämä saattaisi osaltaan selittää liikunnan edullisia vaikutuksia valtimotautien ehkäisyssä, sillä tulehdustilan on viime vuosina todettu olevan mahdollisesti tärkeä tekijä esim. sydäninfarktin ja aivohalvauksen synnyssä

Keffken ym. Amer J Epidemiol 2001, February 1, ;153:242-250 http://www.aje.oupjournals.org