Statiinihoito ehkäisee Alzheimerin tautia?

Hyperkolesterolemian on pitkäkestoisissa tutkimuksissa todettu ennustavan Alzheimerin tautia ja epidemiologiset havainnot ovat viitanneet pienempään dementiariskiin statiinilääkkeitä käyttäneillä. . Uusien kokeellisten havaintojen mukaan kolesteroli voi liittyä Alzheimerin tautiin myös taudille tyypillisten amyloidikertymien vähentymisen kautta.

APP (amyloid precursor protein)- on hermosoluissa esiintyvä valkuaisaine joka voi pilkkoutua kahdella tavoin. Suurin osa muuntuu alfa-sekretaas-entsyyminin toimesta, mutta pieni osa pilkkoutuu beta- tai gamma-sekretaasien kautta. Jälkimmäisen tuloksena syntyy A-beta peptidia ja tätä ainetta kertyy ylimäärin aivosoluihin Alzheimerin taudissa.

Kolesterolin alentaminen simvastatiinilla ja lovastatiinilla näyttää vähentävän A-beta peptidin tuotantoa ja nimenomaan niin, että APP:n hajoaminen muulla tavoin kiihtyy.

Meneillään olevista pitkäkestoisista tutkimuksista saataneen lisätietoa nykyisin käytössä olevien statiinien ja Alzheimerin taudin välisistä yhteyksistä. Havainnot saattavat myös johtaa uudentyyppisiin Alzheimerin tautia ehkäiseviin hoitoihin.

Proc Natl Acad Sci 2001;98:5371-3, 5815-20, 5856-61