Vaarantaako sairaalasänky vanhuksen hengen?

Sairalaalasängyn ylösnostettavia laitoja pidetään yleensä - ja loogisesti - potilasturvallisuutta lisäävänä tekijänä. Minnesotalaiset tutkijat suhtautuivat kuitenkin tähän ajatukseen kriittisesti ja analysoivat 74 sängynlaitoihin liittynyttä potilaskuolemaa vuosina 1993-96. 69% potilaista oli Sairalaalasängyn ylösnostettavia laitoja pidetään yleensä - ja loogisesti - potilasturvallisuutta lisäävänä tekijänä. Minnesotalaiset tutkijat suhtautuivat kuitenkin tähän ajatukseen kriittisesti ja analysoivat 74 sängynlaitoihin liittynyttä potilaskuolemaa vuosina 1993-96. 69% potilaista oli yli 70 vuotiaita. Valtaosassa tapauksia (70%) potilaan pää oli jumiutunut patjan ja sängynlaidan väliin. Muissa tapauksissa niska oli vääntynyt eri tavoin laidan päälle tai sen pinnojen väliin. Tutkimuksensa perusteella tutkijat suhtautuvat hyvin kriittisesti siirrettävien sängynlaitojen käyttöön, ainakin Amerikassa, ja esittävät artikkelissaan useita konkreettisia parannusehdotuksia potilassänkyjen turvallisuuden kohentamiseksi.

J Amer Geriatr Soc 45:797-802, 1997