Kalansyönti vähentää eturauhassyövän riskiä

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan runsaasti kalaa syövillä miehillä on merkitsevästi pienempi eturauhassyövän riski 30 vuoden seurannassa. Syy on todennäköisesti erityisesti kylmien merivesien kalojen sisältämät omega-3 rasvahapot, joiden on kokeellisissa tutkimuksissa todettu estävän syöpäsolujen kasvua.

Eurauhassyöpä on nykyisin miesten tavallisin syöpämuoto erityisesti vanhoilla miehillä.

Terry ym. Lancet 2001, June 2, http://www.thelancet.com