Eturauhassyövän seulonta - hyöty edelleen epäselvä

Katsauksessa käydään läpi seulontaa - lähinnä PSA testausta - koskevat ongelmat: toisaalta taudin varhainen löytyminen, toisaalta testien epävarmuus, väärät positiiviset löydökset, hoitojen riskit ja positiiviseen PSA-löydöksen aiheuttama huoli. Testiä haluaville miehille pitäisi kertoa myös testauksen kääntöpuolista. Yli 75-vuotiaille terveille miehillä ei PSA-testiä kannata katsauksen mukaan juuri tehdä.

PSA-testauksen lopullisista hyödyistä tai haitoista ei tällä hetkellä tiedetä varmuudella. Tätä koskevat suuret tutkimukset valmistunevat vasta vuosikymmenen lopulla.

Barry MJ. N Engl J Med 2001, May 3, 1373-7 http://www.nejm.org