Yli 80-vuotiaitten sydänleikkaukset

Nykyinen sydänkirurgia sopii tarvittaessa hyvin myös iäkkäille. Tutkimuksessa seurattiin 182 potilasta (keskim. ikä 82-83 vuotta), joista runsaalle kolmannekselle oli tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja kolmannekselle aorttaläppäleikkaus. Leikkaukset onnistuivat yleensä hyvin ja pitkäaikaistuloksetkin olivat hyviä - myös elämänlaadun kannalta. Yksin korkeaa ikää ei pidä käyttää perusteena leikkauksesta luopumiseen.

(Kolh ym. Eur Heart J July 2001;22:1235-43, N:o 14 (www.eurheartj.com)) (<strong>TS</strong>)