Liian vähän yli 75-vuotiaita sydäntutkimuksissa

Vaikka noin kolmannes sydäninfarkteista sattuu yli 75 vuotiaille, on tämä ikäryhmä jatkuvasti aliedustettuna tautia koskevissa tutkimuksissa. Tähän tulokseen tulivat amerikkalaiset tutkijat analysoidessaan julkaistuja tutkimuksia vuosina 1966-2000.

Vv. 1966-1990 yli 75-vuotiaiden potilaiden osuus oli 2 %, vv. 1991-2000 osuus oli noussut, mutta oli edelleenkin vain 9 %. Samantyyppinen - joskin pienempi - aliedustus koskee myös naispotilaita.

Lee ym. JAMA 2001, Aug 8, ss 708-713 http://www.ama-assn.org