Verkkokalvon rappeuma ja statiinihoito

Makuladegeneraatio eli verkkokalvon rappeuma on tavallisin vanhuusiän heiikonäköisyyden ja sokeutumisen aiheuttaja. Sen ehkäisymahdollisuuksista on ollut vähän tietoa, mutta tämän tutkimuksen mukaan kolesterolilääke statiini saattaa vähentää riskiä. Sheffieldiessa tutkittiin 379 iäkkään (66-75 v.) silmät tarkasti. Niillä henkilöillä, jotka olivat käyttäneet statiineja verkkokalvon rappeumariski oli vain kymmenesosa lääkettä käyttämättömien riskistä. Vaikutus sopii statiinien verisuonia suojaaviin ominaisuuksiin.

Hall ym. Br Med J 2001 Aug 18, ss. 375-6http://www.bmj.com