TIME-tutkimus yli 75-vuotiailla sepelvaltimotautipotilailla

Sveitsiläisessä tutkimuksessa oli mukana 301 iäkästä sepelvaltimotautipotilasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko optimaalista lääkehoitoa (n=148) tai sen lisäksi joko sepelvaltimoiden pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen (n=153)suoritetun varjoainekuvauksen tulosten perusteella. Aktiivisemmin hoidetussa ryhmässä 80:lle tehtiin pallolaajennus ja 34:lle ohitusleikkaus.

6 kuukauden seurannan aikana aktiivisemmin hoidetun ryhmän elämänlaatu koheni ja oireet vähenivät merkitsevästi enemmän, sen sijaan kokonaiskuolleisuudessa ei ollut eroa.

Yli 75-vuotiaita sydänpotilaita on yhä enemmän, ja heidänkin hoidossaan kannattaa harkita lääkehoidon lisäksi myös invasiivisia toimenpiteitä.

Pfisterer ym. XXIII Congress of the European Society of Cardiology, September 1-5, 2001