PROGRESS-tutkimus aivoverenkiertohäiriöpotilailla

Tutkimukseen osallistui yli 6000 potilasta (puolet yli 65-vuotiaita), jotka olivat aiemmin sairastaneet aivoinfarktin tai TIA-kohtauksen. Vain osalla oli kohonnut verenpaine. Potilaat satunnaistetiin saamaan joko ACE-estäjä perindopriilia+diureettia tai lumelääkettä.

Lääkeryhmässä uuden aivohalvauksen riski pieneni 28 % ja myös kognitiivisen toiminnan heikkeneminen väheni. Tulos ei riippunut lähtöverenpaineessta.

Tulos avaa jälleen uusia näköaloja ACE-estäjähoidolle, mahdollisesti myös dementian estossa.

XXIII Congress of the European Society of Cardiology, September 1-5, 2001 ja J Hypertens 2000;18:S13-S19