Iäkkäiden ennuste sydäninfarktin jälkeen

100 000 yli 65-vuotiaan sydäninfarktipotilaan kuolemanriski oli 22 % infarktia seuraavan vuoden aikana. Potilaiden ominaisuuksista (ikä, sydämen tila, painoindeksi ym) tutkijat rakensivat pisteytyksen jonka avulla voidaan riskiä arvioida. Jos riski oli matala, kuolemanriski oli vain 7 %, jos korkea, riski oli 49%.

Laitamme pisteytyksen jatkossa Gernetin hoito-ohjeisiin

Krumholz ym. J Amer Coll Cardiol 2001;38:453-9