Vanhuuteen liittyvän lihaskadon mekanismi

Vanhenemiseen liittyy lihaskato,sarkopenia,joka huonontaa toimintakykyä mahdollisesti altistaa diabetekselle ja osteoporoosille - ja johtaa helposti noidankehään. Tätä pahentavat edelleen sairaudet ja ravinnon valkuaisenpuute. Syynä ei ilmeisestikään ole kyvyttömyys proteiinisynteesiin, vaan puuttuva vaste tekijöille (liikunta, ruokavalio) jotka nuoremmilla lisäävät lihasmassaa. Taustalla lienee sekä hormonaalisia että immunologisia tekijöitä. Koska sarkopeniaa esiintyy kaikilla ikääntyessä, on erityistä huomiota kiinnitettävä vanhusten riittävään liikuntaan (liikunnalliseen kuntoutukseen) ja proteiinin saantiin - näin varsinkin sairauksien aikana ja niiden jälkeen.

Volpi ym. Roubenoff & Castaneda, JAMA, 2001, September 12, ss. 1206-12; 1230-31 http://www.jama.com