Synkopen selvittely

650:n synkopen (äkillinen tajunnanmenetys)takia päivystyspoliklinikalle tulleen potilaan syy selvisi tavanomaisin menetelmin (kliininen tutkimus, lepoEKG, karotishieronta ja perusverikokeet) 76 %:ssa tapauksista. 36 %:lla syy oli neurokardiogeeninen, 24 %:lla ortostaattinen verenpaineen lasku, 4 %:lla rytmihäiriö ja 5 %:lla muu syy. Niillä 155:lla potilaalla, joilla syy ei heti selvinnyt, tarkat kardiologiset tutkimukset johtivat diagnoosiin vain 25 %:lla, näistä yli puolella syyksi paljastui rytmihäiriö. Näillä kaikilla oli poikkeava lepoEKG. 18 k seurannan aikana 9 % potilaista kuoli, ja synkope uusiutui 15 %:lla.

Tavanomaisin menetelmin päästään siis pitkälle synkopen selvittelyssä ja poikkeava lepoEKG on hyvä ohjenuora tarkempiin sydäntutkimuksiin.

Sarasin ym. Amer J Med 2001;111;177-184