Vanhuus ei este tehokkaille syöpähoidoille

Paksusuolen syöpään annettava solunsalpaajahoito hyödyttää yhtä lailla yli 70 vuotiaita kuin nuorempiakin potilaita. Myöskään hoitoon liittyvissä sivuvaikutuksissa ei juuri ollut eroa nuorempien ja vanhempien potilaiden välillä.

Toistuvasti on kuitenkin todettu, että potilaan ikä helposti vähentää aktiivisen syöpähoidon käyttöä. Pelkkä ikä ei tätä kuitenkaan välttämättä edellytä. Toinen ongelma on vanhojen potilaiden aliedustus syöpähoitoja koskevissa tutkimuksissa. Sama ilmiö on todettu myös mm. sydän- ja verisuonitautien tutkimuksissa.

Sargent ym. N Engl J Med 2001, October 11, ss. 1091-7 jhttp://www.nejm.org