Toimintakyvyn heikkenemisen esto polviartroosipotilailla

Puolitoista vuotta kestäneessä satunnaistetussa tutkimuksessa liikuntaohjelma vähensi toimintakyvyn heikkenemistä (ADL-toiminnat) yli 60-vuotiailla. Kaikilla oli polven nivelrikko. Parhaiten hyötyivät ne, jotka tunnollisimmin toteuttivat liikuntaohjelmaa, joka koostui joko aerobisesta tai voimaharjoittelusta.

Penninx ym. Arch Intern Med 2001, Oct 22, 2309-16 http://www.archinternmed.com