"Stops walking when talking "- helppo testi vanhuksen kaatumisriskin arviointiin

Kaatuminen aiheuttaa helposti murtumia ja monenmoista hankaluutta vanhukselle ja kustannuksia sairaanhoidolle. Miten ennakoida kaatumista ja tunnistaa vanhukset joilla riski on suuri? Ruotsalaiset geriatrit Uumajasta näyttävät keksineen helpon ja halvan konstin. He tutkivat 58 keskimäärin 80-vuotiasta vanhainkodin asukasta, jotka kävelivät - apuneuvojen kanssa tai ilman. Fysioterapeutti otti jokaisen kävelylle ja aloitti sen kestäessä keskustelun. Muistiin merkittiin miten vanhus reagoi keskustelun aloitukseen: 12 vanhusta pysähtyi, 46 jatkoi puhuessaan kävelyä. Testin jälkeen vanhuksia seurattiin 6 kuukautta ja kaikki kaatumiset rekisteröitiin. Tänä aikana 21 vanhuksista kaatui ainakin kerran. 12 vanhusta oli pysähtynyt keskustellessaan ja 10 heistä kaatui vähintään kerran seuranta-aikana. Pysähtyminen siis ennakoi selvästi kaatumisvaaraa. Testin osuvuus on hyvä (ne jotka pysähtyvät usein myös kaatuvat), testin herkkyys on kuitenkin huonompi (myös ne jotka eivät pysähdy voivat kaatua). Se että testi on ilmainen ja helppo suorittaa, tehnee siitä kokeilemisen arvoisen esim. turvahousujen tarvetta arvioitaessa.

Lancet 1997;maaliskuu 1, sivu 617