Hoivakotipotilaiden hengitystietulehdukset

36 hoivakodin (nursing home) 1044 asukkaalla tehty tutkimus saattaa auttaa paremmin arvioimaan alempien hengitysteiden tulehduksien aiheuttamaa kuolemanvaaraa ja ennustetta. Ennustetta varten rakennettiin malli 8 tekijästä, jotka voitiin suhteellisen yksinkertaisesti määrittää hoivakodin oloissa: miessukupuoli, painoindeksi, pulssitaso, seerumin ureapitoisuus, veren leukosyyttimäärä ja vähäinen lymfosyyttien määrä, ADL-toiminnot sekä mielialan lasku. Nämä tekijät pisteytettiin (yhteensä 0-21 pistettä).

Saatujen pisteiden avulla voitiin parhaiten erotella ne potilaat, joille hengitystieinfektio oli vain vähäinen riski.

Mehr ym. JAMA 2001, November 21, 2427-2436 http://www.jama.com