Tulehduskipulääkkeiden käyttö ja Alzheimerin tauti

Pitkäaikaiseen tulehduskipulääkkeiden käyttöön (NSAID) näyttää liittyvän pienempi Alzheimerin taudin (muttei verisuoniperäisen dementian ?!) riski. Tutkimuksessa seurattiin lähes 7000 henkilöä noin 7 vuoden ajan. Seurannan aikana kehittyi lähes 400 Alzheimerin tautitapausta. Verisuoniperäistä dementiaa sen sijaan oli vain 56.

Riski oli sitä pienempi mitä pitempään lääkkeitä oli käytetty. Ajoitus saattaa kuitenkin olla tärkeä, alle 2 vuotta dementian puhkeamisesta alkanut käyttö ei suojannut. Tämän mukaan tulehduskipulääkkeistä ei enää olisi hyötyä alkavan dementian hidastajana.

Tutkimus ei ollut satunnaistettu koe, ja mahdolliset tulehduskipulääkkeiden käyttöön assosioituvat tekijät voivat selittää tuloksen. USA:ssa on käynnistynyt tutkimus (Alzheimer's Disease Anti-Inflammatory Prevention Trial), jossa selvitetään perinteisen NSAID:n naprokseenin ja uudemman COX-2 salpaaja selekoksibin mahdollisuuksia Alzheimerin taudin ehkäisyssä.

Veld ym. NEJM 2001, November 22, ss. 1515-21 ja 1567-8 www.nejm.org www.2stopAD.org