Onnistunut vanheneminen

Onnistuneen vanhenemisen (successful aging) ilmenemistä tutkittiin 599:lla hollantilaisilla yli 85 vuotiaalla Leiden 85-plus Studyssa. Onnistumista arvioitiin monipuolisilla mittareilla, ja tutkimukseen sisältyi myös laadullinen osio, 27 vanhuksen syvällinen haastattelu.

Tiukasti ottaen vain n. 10 % tutkituista voitiin katsoa täyttävän onnistuneen vanhenemisen kriteerit. Sen sijaan jos onnistuminen ymmärretään myös sopeutumisena, näkökulma laajenee ja useampien voidaan katsoa onnistuneen.

Faber ym. Arch Intern Med 2001, December 10, 2694-2700 http://www.archinternmed.com