Katsaus iäkkäiden sydänkuntoutuksesta

Vaikka sydänpotilaat ovat yhä iäkkäämpiä, on käytettävissä vain vähän tutkimuksia näillä potilailla tehdyn kuntoutuksen vaikutuksista. Näistä tutkmuksista tehty systemoitu katsaus viittaa kuitenkin siihen, että kuntoutuksen vaikutukset ovat riippumattomia iästä. Ongelma on se, ettei iäkkäitä potilaita ehkä riittävästi ohjata kuntoukseen ja preventiivisiin toimenpiteisiin.

Pasquali ym. Amer Heart J 2001, November, 748-55