Sukupuolierot 90-vuotiailla

Yli 90-vuotiaiden määrä lisääntyy nopeasti. Korkeasta iästä huolimatta monet tämän ikäiset kotonaan asujat ovat kuitenkin varsin hyvässä kunnossa, todettiin tukholmalaisia vanhuksia koskeneesa tutkimuksessa.

502:sta tutkitusta 19 %:lla ei ollut erityisiä sairauksia, ja 73 % oli toiminnallisesti itsenäisiä. Tavallisin sairaus oli naisilla dementia (42 %) ja miehillä sydän-ja verisuonisairaus (42 %). Naisilla esiintyi enemmän dementiaa, luunmurtumia ja tukielinsairauksia. Miehillä oli sen sijaan enemmän syöpää. Ikä koulutus ja sairaudet huomioiden naisten toimintakyky oli miehiä huonompi. Sukupuoliero ei siis selity sillä, että vain terveimmät miehet saavuttavat korkean iän.

Strauss ym. J Amer Geriatr Soc 2001;48:1462-9