Depression seulontatestit

Depression seulontatestejä vertailtiin yli 60 vuotiailla potilailla (keskim ikä 79 v, 60 % naisia). Testit olivat: Geriatric Depression Scale (GDS-4, GDS-15 ja GDS-30), Mental Health Inventory MHI-1, sekä kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10) kriteerit. Oleellisia eroja testien osuvuudessa ei todettu, erityisesti: lyhyet testit olivat vertailukelpoisia pitkien testien kanssa. Tuloksia käsitelleessä kommentissa pidetäänkin testien säännöllistä suorittamista tärkeämpänä kuin pieniä testien välisiä eroja.

EBM Volume 6, November/December 2001, s. 187 http://www.evidence-basedmedicine.com