Lonkkasuojaimista hyötyä vain jos niitä käytetään

Australialaisessa tutkimuksessa ei lonkkasuojaimista saatu tilastollisesti merkitsevää hyötyä keskimäärin 85-vuotiailla vanhainkotien potilailla. Ongelma oli todennäköisesti se, että vain puolet tutkittavista todella käytti suojaimia; yhtäkään lonkkamurtumaa ei tullut suojaimia käyttäneille.

Age Agein-lehden kommentissa katsotaan selvästi, että suojaimista on hyötyä lonkkamurtumien ehkäisýssä. Suurin haaste tällä hetkellä onkin se, miten käyttö saataisiin lisäntymään ja suojaimet myös pysymään päällä.

Cameron ym. Age Ageing 2001, November, ss. 477-481 ja 431-2