YK:n Ikääntymiskonferenssi --Second World Assembly on Ageing

Pian Valencia Forumin jälkeen järjestetään Madridissa YK:n organisoimana Second World Assembly on Ageing, johon mm. Suomesta osallistuu laaja delegaatio. Ohessa STM:n konferenssia koskeva tiedote:

Vanhus- ja vammaisjärjestöille

OMA FOORUMI KANSALAISJÄRJESTÖILLE YK:N IKÄÄNTYMISKONFERENSSIIN

YK:n ikääntymistä käsittelevä II maailmankonferenssi järjestetään Madridissa 8.-12. 4. 2002. Sitä edeltää laaja kansalaisjärjestöfoorumi 5.-9.4.2002.

Konferenssissa on tarkoitus hyväksyä uusi kansainvälinen ikääntymistä koskeva toimintaohjelma, joka täydentäisi YK:n vuonna 1982 hyväksymää toimintaohjelmaa. Toimintaohjelman päämääränä on kehittää yhteinen tasa-arvoinen yhteiskunta kaikenikäisille ihmisille sekä vastata yksilöiden ja väestöjen ikääntymisen asettamiin haasteisiin ja hyödyntää ikääntymisen tarjoamia mahdolli-suuksia. Tavoitteena on, että ikääntyvät ihmiset voivat elää kaikkialla turvallisesti ja ihmisarvoisesti yhteiskuntiensa täysivaltaisina jäseninä.

Kansalaisjärjestöille järjestetään ministerikokouksen yhteydessä oma foorumi. Foorumin tarkoituksena on

- tukea kansalaisyhteiskunnan osallistumista ikääntymisasioiden käsittelyyn

- osallistua keskusteluun YK:n ikääntymistä koskevasta toimintaohjelmasta sekä

- lisätä kansalaisjärjestöjen maailmanlaajuista merkitystä ikääntymisasioiden käsittelyssä.

Kansalaisjärjestöjen foorumin järjestelyistä vastaavat erillinen valmistelutoimikunta sekä kansainvälinen koordinointitoimikunta. Foorumi jakautuu 6 työryhmään, jotka käsittelevät

1) Ikääntymistä ja hyvinvointipolitiikkaa

2) Vanhusväestön oikeuksia

3) Ympäristökysymyksiä

4) Kulttuuria, koulutusta, osanottoa ja vapaa-aikaa

5) Köyhyyttä ja kehitystä

6) Terveydenhuoltoa

Suomalaisia kansalaisjärjestöjä kannustetaan osallistumaan foorumiin. Lisätietoja akkreditoinnista, ikääntymiskonferenssista ja kansalaisjärjestöjen foorumista on saatavilla NGO:n web- sivuilta. osoitteesta: www.madrid2002-envejecimiento.org

http://www.un.org/ageing/