Täsmällisempää diureettihoitoa

Diureetit eli nesteenpoistolääkkeet ovat tärkeä hoitomuoto sydämen vajaatoiminnassa ja siihen liittyvissä turvotuksissa. Tehokkaista diureeteista on Suomessa tavallisin furosemidi. Tarvittava diureetin määrä vaihtelee usein, syynä mm. nautitun suolan määrä, hormonimuutokset ja sydämen toiminta. Tärkeä syy voi kuitenkin olla myös furosemidin paljonkin vaihteleva imeytyminen. Tutkimuksesa vertailtiin vuoden ajan furosemidilla ja johdonmukaisemmin imeytyvällä torsemidilla hoidettuja, keskimäärin 64 vuotiaita potilaita. Torsemidia saaneilla esiintyi vähemmän vajaatoiminnan oireita ja he joutuivat harvemmmin sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan takia. Tämä tutkimus ei vielä asiaa todista, mutta täsmähoito saattaisi säästää paljonkin sairaalakuluissa.

Murray ym. Amer J Med 2001;111:513-520