Statiinista hyötyä myös infektiossa?

Statiinit ovat kolesterolilääkkeitä, joilla on myös tulehdusta vähentävää vaikutusta. Niiden käyttäjillä oli myös pienempi kuolemanriski vaikeissa bakteeritulehduksissa: 388 infektiopotilaalla kuolleisuus oli 28 % niillä jotka eivät käyttäneet statiinia, mutta vain 6 % statiinia käyttävillä. Viime mainituilla oli kuitenkin enemmän diabetesta ja sepelvaltimotautia, molemmat tiloja. joiden luulisi riskiä lisäävän.

Tulos on aika yllättävä ja vaatii lisätutkimuksia.

(Liappis ym. Clin Infect Dis 2001 Oct 15;33(8):1352-7) (<strong></strong>)