Kalorit ja ikääntyminen

Jo 30-luvulta lähtien on huomattu laboratoriorottien eliniän pidentyvän, kun niiden ravintomäärää pienennetään 30-60 %. Päteekö sama myös ihmisiin? Tätä asiaa on pohdittu New England Journal of Medicinen katsausartikkelissa (October 2, 1997). Kirjoittajat arvelevat ikää pidentävän vaikutuksen selittyvän sillä, että kalorimäärän vähentyessä ns. oksidatiivinen stressi vähentyy. Näin voidaan suojella erityisesti hapettumiselle herkkiä sydämen ja aivojen soluja. Tähän liittyvä tutkimus avaa mielenkiintoisia näköaloja mm. sydäntautien ja Alzheimerin taudin hoitoon ja ehkäpä joskus tuo mahdollisuuksia todelliseen vanhenemisen ehkäisyyn? Tähän on kuitenkin vielä pitkä matka, jo lähtien siitä kuinka moni on vapaaehtoisesti ja enemmän tai vähemmän pysyvästi valmis lisäämään nykyistä ravinnonsaantiaan 30-60 % ? Amerikassa lienee kuitenkin gerontologian tutkijoita. jotka ovat ottaneet tutkimustulokset vakavasti. Niinpä mahdollisesti tulevaisuudessa 200 vuotta täyttävät tutkijat käytännössä todistavat teorian myös ihmisillä oikeaksi!