Vanhusten kuntoutus-symposiumi

Societas Gerontologica Fennican ja Vanhustyön keskusliiton toimesta järjestettiin 14.2.2002 kutsusymposium: Vanhusten kuntotuksen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Tilaisuuteen oli kutsuttu edustajat kuntien vanhustenhuollosta, yliopistoista, ministeriöstä, KELAsta ja sotaveteraanijärjestöistä. Tavoitteena oli alustaa keskustelua kuntouksen tilasta, suuntaviivoista ja myös tutkimusmahdollisuuksista. Osaltaan taustalla on vapautuva kuntoutuskapasiteetti veteraanikuntouksen asteittain vähentyessä.

Puheenvuorot olivat rakentavia, tärkeinä pidettiin yhteistyötä (kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto, kolmas sektori) ja moniammatillisuutta - omaisia unohtamatta. Keskeisenä pidettiin myös kuntoutustoimenpiteiden pohjaamista tutkittuun tietoon, tässä nähtiin myös tilaa uudelle tieteelliselle tutkimukselle. Ylipäänsä kuntoutukseen olisi pyrittävä saamaan ne, jotka siitä eniten hyötyvät. Näitä potilaita ovat erityisesti akuutisti sairastuneet. Esimerkiksi aivohalvauspotilaan kuntoutus on aloitettava jo ambulanssissa.

Näiden asioiden tiimoilta Gernetiin tulee jatkossa prof. Reijo Tilviksen artikkeli geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta.