Aivojen käyttö ehkäisee Alzheimerin tautia

Aivotkin näyttävät surkastuvan käytön puutteessa. Iäkkäitä katolisia pappeja, nunnia ja munkkeja koskevassa tutkimuksessa seurattiin 801 henkilöä - joilla ei ollut lähtövaiheessa dementiaa - 4-5 vuoden ajan. Kaikille laskettiin myös henkisen toiminnan aktiivisuutta (esim. sanomalehden säännöllinen luku) kuvaava indeksi. Seurannassa 111:lle kehittyi Alzheimerin tauti. Tämän riski oli sitä pienempi mitä suurempi oli lähtövaiheen henkinen aktiivisuus.

Wilson ym. JAMA 2002, Feb 13, ss. 742-8 http://www.jama.com