Lisähyötyä korkean riskin verenpainepotilailla

LIFE-tutkimuksessa (The Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study) vertailtiin angiotensiinireseptorien (ATR)-salpaaja losartaania ja beetasalpaajaa yli 9000 :lla korkean riskin verenpainepotilailla, iältään 55-80 vuotiaita. Kaikilla oli lähtövaiheessa todettavissa vasemman kammion paksuuntumisen merkit (kohonneen verenpaineen seurauksena)EKG:ssa ja joukossa oli 1195 potilasta joilla oli myös diabetes. Keskimäärin 4 hoitovuoden aikana losartaania saaneilla oli 13 % vähemmän ensisijaisia päätetapahtumia kuin beetasalpaajaryhmässä, mutta erityisesti aivohalvaukset vähenivät (25 %). Myös diabetesta ilmaantui vähemmän losartaaniryhmässä. Diabeetikoiden ennaltamääritetyssä alaryhmässä losartaanin hyödyt olivat suuremmat ja myös kokonaiskuolleisuus oli pienempi (39 %) kuin beetasalpaajaa saaneilla.

Vaikka ATR-salpaajat ovat olleet jo laajassa käytössä lähinnä potilailla, joille ACE-estäjä ei sovi (tavallisesti yskän takia), ATR-salpaajien hyödyt verenpainepotilailla ovat olleet epäselviä. Nämä uudet tulokset poistavat näitä epävarmuuksia.

Lancet 2002 March 23;359:995-1003 jhttp://www.thelancet.com