Fluvastatiini pallolaajennuksen jälkeen

Amerikan kardiologiyhdistyksen (American College of Cardiology) kokouksessa esiteltiin hollantilaisen LIPS-tutkimuksen (Lescol Intervention Prevention Study) tulokset, jossa seurattiin 1900 potilasta 4 vuoden ajan sepelvaltimoiden pallolaajennuksen jälkeen. Pallolaajennuksen aiheet olivat epästabiili angiina pectoris tai hiljainen iskemialöydös. Keskimäärin 2-3 päivää toimenpiteestä potilaat satunnaistettiin saamaan joko kolesterolilääke fluvastatiinia 80 mg tai lumelääkettä. Statiinia saaneessa ryhmässä merkittävät kardiovaskulaaritapahtumat vähenivät 22 %. Statiinihoito kuuluu useimpien valtimotautipotilaiden rutiinihoitoon.

American College of Cardiology 51st Scientific Sessions, March 2002