Geriatrinen arviointi ja hoito - vaikutus elämänlaatuun

Geriatrinen arviointi ja hoito paransi yli 65-vuotiaiden sairaalapotilaiden elämänlaatua, muttei vaikuttanut kuolleisuuteen. Tässä satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa seurattiin n. 1400 vanhuspotilasta vuoden ajan. Elämänlaatua tutkittiin SF-36 (RAND-36) mittarilla. Hoito toteutettiin alkuun sairaalaosastolla ja sen jälkeen polikliinisesti. Sairaalajakson päättyessä geriatrinen sairaalahoito kohensi fyysistä toimintakykyä ja ADL-toimintoja sekä neljää kahdeksasta SF-36:n asteikosta (fyysinen toimintakyky, kivuttomuus, tarmokkuus, koettu terveys). Kuitenkin vain ero kivuttomuudessa säilyi yhden vuoden ajan. Polikliinisen jakson jälkeen merkitsevä ero lähtötilanteeseen verrattuna oli vain psyykkisessä hyvinvoinnissa.

Tulokset eivät ole mitenkään järisyttäviä. Positiivisia kuitenkin ja toisaalta geriatrinen hoito ei lisännyt tässä tutkimuksessa kustannuksia tavanomaiseen verrattuna.

Cohen ym. NEJM 2002 March 21, ss 905-912 http://www.nejm.org