Vanheneminen tänään ja huomenna

Tiedoksi: Lancet-lehden 18.10.1997 numerossa on mielenkiintoinen kirjoitussarja geriatriasta ja sen mahdollisuuksista: "Ageing today and tomorrow". Sarja pyrkii osaltaan poistamaan negatiivisia käsityksiä vanhusten hoidosta ja geriatriasta ja tuo geriatrian esille mielenkiintoisena erikoistumisalana nuorille lääkäreille. Palaamme kirjoitussarjaan yksityiskohtaisemmin lähiaikoina. (TS)