Statiinihoito ja valtimojäykkyys

Kolesterolin tehokas pienentäminen parantaa valtimoiden kimmoisuutta. 80 mg atorvastatiinia päivässä pienensi LDL-kolesterolia 48 %, laski tilastollisesti merkitsevästi systolista verenpainetta ja lisäsi valtimonseinämän joustavuutta lumelääkkeeseen verrattuna.

Suurten valtimoiden jäykistyminen on syynä ikääntymiselle ominaiseen systolisen paineen nousuun diastolisen paineen samalla laskiessa. Systolisen ja diastolisen paineen erotusta - pulsipainetta - on eräissä tutkimuksessa pidetty itsenäisenä valtimotautien, mm. aivohalvauksen, riskitekijänä. Jäykistyminen johtuu osin ikääntymisestä, mutta riskitekijöillä on myös tärkeä osuus.

Ferrier ym. J Amer Coll Cardiol 2002;39:1020-5