Selittämättömän painonlaskun taustatekijät

Tutkimuksessa seurattiin 3 vuoden ajan 158 potilasta, jotka oli lähetetty selvityksiin laihtumisen takia. Laihtumisen syy selvisi 84 %:ssa ja jäi epäselväksi 16 %:lla. Pahanlaatuinen kasvain (puolella tapauksista ruuansulatuskanavan alueella) löytyi syyksi vain 24 %:ssa potilaista. Kolmen vuoden ennuste niillä, joilla syy ei tutkimuksissa selvinnyt ei eronnut niistä, joilla löytyi hyvänlaatuinen syy.

Vastoin yleistä luuloa, syöpä ei ollut tavallinen laihtumisen aiheuttaja ainakaan tämän tutkimuksen mukaan. Jos laihtumisen syy ei ravintoanamneesilla ja yksinkertaisilla tutkimuksilla (depressio, s-afos, s-alb, s-TSH, B-gluk) selviä, tutkijat suosittavat ruuansulatuskanavan tähystystutkimuksia ja imeytymishäiriöiden poissulkua.

Lankisch ym. J Intern Med 2001;249:41-6