Vuoden nainen

Suomen liike- ja virkanaiset ovat valinneet Helsingin Kustaankartanon vanhainkodin ylilääkärin, geriatri Harriet Finne-Soverin vuoden naiseksi vanhusten hyväksi tehdystä työstä. Onnittelut.