Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry 20 vuotta. Kuntokalliosäätiö 30 vuotta

Yhteistä 50-vuotisjuhlaa on vietettý 16-17.5. kaksipäiväisen juhlaseminaarin merkeissä Helsingin Säätytalossa teemalla VISIO 2020. Suuret ikäluokat 75 vuotta. Teemaa on käsitelty monelta suunnalta tieteen ja taiteen parissa, miehen ikääntymistäkään unohtamatta. Mukana mm. virkeä 92 vuotias, sosiaalineuvos Reino Sarvola Lapista (katsokaa televisiosta lauantaivekkari 18.5). Seminaarin seutuun ajoittui myös Kuntokallion muuttuminen Ikäinstituutiksi.

Onnittelut juhlijoille.