Iäkkäiden diabeetikoiden riskitekijät

Amerikkalaisen väestöpohjaisen Cardiovascular Health Studyn tulosten mukaan yli 65-vuotiaiden diabeetikoiden hoitoon suhtaudutaan leväperäisemmin kuin nuoremmilla potilailla tai samanikäisillä ei-diabeetikoilla. Tämä koskee sekä kohonneen verenpaineen että lipidien hoitoa. Iäkkäät diabeetikot ovat selvästi korkean riskin potilaita ja saavutettavat hyödyt ovat myös absoluuttisesti selvät.

Smith ym. J Am Geriatr Soc 2002, March, 50:416-423