Kaatumisten ehkäisy vanhainkodissa

Ruotsalaisessa tutkimuksessa pyrittiin monitekijäisellä ohjelmalla ehkäisemään kaatumisia. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu. Ehkäisyohjelman sisäänajo kesti 11 viikkoa ja siihen kuului sekä ympäristöön että yksilöön kohdistuvia räätälöityjä toimenpiteitä (mm. lonkkasuojaimet, lääkityksen tarkistus, apuvälineet ym.). 34 viikon seurannan aikana kaatui 109 henkilöä kontrolliryhmässä (56 %), ehkäisyryhmässä 22 prosenttia vähemmän eli 82 (44 %). Lonkkamurtumia oli myös merkitsevästi vähemmän.

Jensen ym. Ann Intern Med 2002;136:733-41http://www.annals.org/issues/