Pohjoismainen gerontologiakongressi Århusissa 25-28.5.2002

NGF:n 16. monitieteinen kongressi järjestettiin tänä vuonna Tanskassa, osallistujia vajaa 700 gerontologian eri alueilta. Kongressissa kuultiin useita erinomaisia esityksiä, mm. ikääntymisen geneettisistä ja psykologisista aspekteista,vanhusten näyttöön perustuvista hoidoista ja myös ikääntymisen merkityksestä evoluutiossa. Aventis-palkinnon sai Bengt Winblad Tukholmasta. Hänen työryhmänsä on tutkinut erityisesti kognitiivista funktiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä mm. Kungsholmen-projektin puitteissa. Andrus Viidik-palkinnon sai tanskalainen Bernard Jaune. Hänen perusteellinen ikääntymistä ja elämänlaatua käsittelevä esitelmänsä Living longer - but better? on luettavissa Aging Clinical and Experimental Research-lehden April 2002 numerossa (ss. 72-93).

NGF:n puheenjohtajaksi tuli Andrus Viidikin jälkeen tämän kongressin presidentti Kirsten Avlund. Seuraava pohjoismainen kongressi on 23-26.5.2004 Tukholmassa (Åldrandet - utmaningar och möjligheter), ja vuonna 2006 on sitten suomalaisten vuoro järjestää tämä kongressi.

16. Nordiske Kongres i Gerontologi - Aldring og individualitet