Toiminta ehkäisee dementiaa

Ruotsalaisen Kungsholmen-projektin aineistossa, sekä henkinen että sosiaalinen aktiivisuus liittyi pienempään dementiariskiin yli 6 vuoden seurannassa. Aivoja siis kannattaa harjoittaa, eikä pelkästään älyllisellä vaan myös tunnetasolla.

Wang ym. Amer J Epidemiol 2002;155:1081-7